fgfgfgg
 

 

:::: Alat-alat dan Pakaian Pengawal::::


1.    Agensi Perkhidmatan Kawalan yang diberi kebenaran memiliki senjatapi oleh Polis adalah
       dikehendaki melaporkan kepada Kementerian Keselamatan Dalam Negeri bilangan dan 
       jenis senjatapi yang dimiliki pada setiap tahun. 
	   

2. Agensi Perkhidmatan Kawalan yang dibenarkan memiliki senjatapi adalah dikehendaki menyediakan sebuah bilik kebal ataupun peti besi yang sesuai untuk menyimpan senjata dan peluru dengan selamat.

3. Agensi Perkhidmatan Kawalan yang dibenarkan memiliki senjatapi dan peluru adalah dikehendaki menyimpan buku daftar untuk merekod pergerakan keluar masuk senjatapi. Contoh daftar yang perlu digunakan adalah seperti di Lampiran I.

4. Anggota Agensi Perkhidmatan Kawalan yang dibenarkan membawa dan mengguna senjatapi hendaklah diberi latihan yang cukup tentang cara membawa, mengguna, menjaga dan menyimpan senjatapi.Latihan menembak hendaklah diadakan dari semasa ke semasa, sekurang-kurangnya dua kali setahun.

5. Agensi Perkhidmatan Kawalan hendaklah menggunakan senjatapi miliknya sendiri untuk tujuan kawalan.Senjatapi kepunyaan pengawal atau senjatapi RELA adalah dilarang sama sekali daripada digunakan.Walau bagaimanapun, sekiranya agensi itu hendak menggunakannya juga, kelulusan Polis adalah diperlukan untuk meminda syarat kegunaan senjatapi berkenaan.

6. Agensi Perkhidmatan Kawalan tidak dibenarkan menggunakan gari.

7. Pengawal-pengawal keselamatan hendaklah memakai pakaian seragam hendaklah memaaki pakaian seragam yang ditetapkan iaitu seluar berwarna hitam, dengan baju yang berwarna kuning susu tua (dark beige).Warna-warna lain tidak dibenarkan. Lambang atau lencana syarikat hendaklah dipakai di pakaian seragam semasa menjalankan tugas.Lencana atau lambang yang digunakan hendakalah mendapat kelulusan dari Kementerian Keselamatan Dalam Negeri.

8. Penggunaan sistem ‘Central Monitoring System’ perlu mendapat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Polis.